Değerlerimiz

Sevgi - Saygı 

Hoşgörü - Dayanışma

Şefkat - Sabır

Doğruluk - Dürüstlük

İşbirliği - Güven