Hedeflerimiz

  • Çocuklara bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve psikomotor gelişimleri ile temel alışkanlıkların kazanılmasını sağlamak
  • Çocukların özgürce deneyimler kazanabilmelerine hayal güçlerini problemlerini mantıkla çözebilmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmak
  • Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarını, kendilerini doğru ifade edebilmelerini, öz bakım ve özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olmak
  • Çocukların yaratıcılıklarının ortaya çıkarılmasına, pozitif düşünmelerine, kendisi ve çevresiyle barışık, topluma faydalı bireyler olabilmesine yardımcı olmak